Garanti ECOVACS Europe GmbH

1. Generelle

ECOVACS Europe GmbH garanterer slutforbrugerne på følgende betingelser i en periode på to (2) år fra første salg gennem autoriserede forhandlere til forbrugeren, at apparatet er fri for fabrikationsfejl i materiale eller udførelse, når det anvendes til det tilsigtede formål i hjemmet.

Denne garanti gælder udelukkende for privat brug af vores robotter i Den Europæiske Union og ikke for professionel brug i virksomheder.
Garantien for batterier er to (2) år.
Garantien er bundet til den første køber og kan derfor ikke overdrages. Denne garanti fra ECOVACS Europe GmbH påvirker ikke forbrugerens lovbestemte garantirettigheder og har ingen begrænsning.

For vores græsklipperrobot GOAT G1 er hardwaren garanteret i tre (3) år, mens der er garanti for batteriet i to (2) år. Tilbehøret er garanteret i et (1) år.
Bemærk venligst, at forbrugsdele som f.eks. tørceller, kamerabørster og knive ikke er omfattet af den gratis garanti.
Bemærk desuden, at der ikke kan ydes garanti for apparatet, hvis det beskadiges af vand som følge af at blive skyllet med en højtryksrenser.

Hvis du vil gøre krav på din garanti, skal du følge instruktionerne på vores supportside på https://www.ecovacs.com/dk/support.
Hvis du har brug for at ændre dit land, kan du gøre det på vores side med landeliste på https://www.ecovacs.com/dk/change-location.
Bemærk venligst, at garantien ikke er gyldig i Grækenland, Belarus, Liechtenstein og Rusland.

2. Garantidækning

Hvis der som en undtagelse opstår en defekt i garantiperioden, skal ECOVACS Europe GmbH efter eget skøn påtage sig følgende, hvis kunden fremsætter et krav i forbindelse med fabrikantens garanti:

 • reparation af udstyret
 • udskifte udstyret eller udskifte det med et andet produkt, der er nyt eller fremstillet af nye eller stadig brugbare, allerede brugte dele og som minimum svarer til det oprindelige produkt med hensyn til funktionalitet, eller
 • udskift udstyret eller udskift det med et andet nyt produkt og en opgraderet model, der i forhold til det oprindelige produkt i det mindste har lignende eller opgraderede funktioner.

Hvis garantikravet er gyldigt, og ECOVACS Europe GmbH udfører reparationen eller udskiftningen, fører dette ikke til en forlængelse eller en ny start på garantien. Garantiperioden ophører derfor altid efter to år, beregnet fra datoen for første køb, uanset eventuelle gyldige garantikrav. Alt udskiftet gammelt udstyr og alle dele skal være ECOVACS Europe GmbH 's ejendom. Yderligere krav fra garantiaftalen er udelukket. Denne udelukkelse gælder ikke i tilfælde af skade på liv, lemmer eller helbred, forsætlig hensigt og grov uagtsomhed, produktansvar og i tilfælde af overtrædelse af væsentlige forpligtelser, der bringer opfyldelsen af formålet med garantien i fare. På samme måde påvirkes de lovbestemte garantirettigheder ikke af denne udelukkelse.

For at gøre krav på garantien skal du

 • 1) indberette eventuelle fejl, der opstår med det samme, til ECOVACS-støtten, så snart de dukker op, og
 • 2) præsentere den oprindelige faktura eller kvittering fra forhandleren (med angivelse af købsdato, modelnavn og navnet på forhandleren).

3. Udelukkelse af garanti

Undtaget fra garantien er:

 • regelmæssig vedligeholdelse, inspektion og reparation eller udskiftning af dele på grund af normale tegn på slid
 • uhensigtsmæssig, hård eller forkert håndtering, behandling, brug eller pleje af udstyret
 • de indirekte konsekvenser af en mulig fejl (tab af brug, tab af fortjeneste osv.)
 • skader som følge af fald som følge af manglende brug af sikkerhedssystemet (sugepuder og sikkerhedsreb)
 • ændring, fjernelse eller andre midler til at gøre typebeskrivelsen eller serienummeret på udstyret uidentificerbart eller ulæseligt
 • skader som følge af ulykker eller ydre påvirkninger (lynnedslag, brand, vand) eller andre force majeure-hændelser
 • kortslutning af batteriet, hvis fugemassen på batterihuset eller cellerne beskadiges af køberen
 • batteriet anvendes i andet udstyr end det fastsatte
 • manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne og/eller produktanvisningerne
 • tilsigtet eller forsætlig skade på udstyret eller batteriet
 • brug af reservedele eller andre udskiftelige dele (herunder hjælpematerialer), der ikke tilbydes eller anbefales af ECOVACS Europe GmbH
 • reparationer, ændringer, ændringer eller ombygning af udstyret, der udføres af personer, der ikke har tilladelse til det af ECOVACS Europe GmbH
 • godtgørelse for selvopført, ukorrekt transport (f.eks. med uegnet emballage)
 • anvendelse af udstyret til kommercielle formål eller i forbindelse med en handel.

Bemærk, at en defekt i henhold til disse garantibetingelser ikke omfatter den situation, hvor der skal foretages ændringer eller ændringer af det udstyr, der ikke er fastsat i specifikationerne for originalt udstyr, for at gøre det muligt at anvende udstyret (f.eks. ændring af andre modtagelses- eller tilslutningsstandarder).

Denne garanti gælder ikke for tilbehør og andre forbrugsstoffer såsom filtre eller børster.

Desuden er tilbehør og andre forbrugsstoffer såsom filtre eller børster udelukket fra denne garanti.

Hvis du har yderligere spørgsmål om vores produkter eller for detaljerede garantioplysninger, bedes du kontakte vores support eller besøge vores hjemmeside.

Kontakt os:

 80-831023 (gratis),
 service-dk@ecovacs-europe.com

4. Note

Send venligst ikke defekte enheder til postadressen i Düsseldorf. I tilfælde af en defekt, bedes du kontakte vores service hotline udelukkende.