Garantijas ECOVACS Europe GmbH

1. Vispārīgi noteikumi

Saskaņā ar šī līguma noteikumiem ECOVACS Europe GmbH garantē sākotnējam pircējam, ka Jūsu ECOVACS izstrādājums 24 mēnešus no sākotnējās iegādes dienas nav defektu, ja tas tiek pareizi eksautorjams tikai dzīvojamo māju ekspluatācijai. Baterijām tiek nodrošināta divu (2) gadu garantija. Garantija ir saistīta ar pirmo pircēju, un tāpēc tā nav nododama citiem. Šī ECOVACS Europe GmbH garantija nekādā veidā neierobežo un nekādā veidā neierobežo patērētāja likumā noteiktās garantijas tiesības.

Šī garantija ir spēkā tikai eiropas valstī, kurā aprīkojums tika iegādāts. Lūdzu, sekojiet norādījumiem (https://www.ecovacs.com/lv/support), lai apstiprinātu savu prasību garantijas.

2. Garantijas segums

Ja garantijas periodā izņēmuma kārtā rodas defekts, ECOVACS Europe GmbH pēc saviem ieskatiem veic šādas darbības, ja klients iesniedz prasību ražotāja garantijas ietvaros:

 • iekārtu remontu,
 • nomainiet iekārtu vai aizstājiet to ar citu ražojumu, kas ir jauns vai ražots no jaunām vai joprojām izmantojamām, jau lietotām detaļām un vismaz atbilst sākotnējam ražojumam funkcionalitātes ziņā, vai
 • aizstāt iekārtu vai aizstāt to ar citu jaunu ražojumu un modernizētu modeli, kam salīdzinājumā ar sākotnējo ražojumu ir vismaz līdzīgas vai modernizētas funkcijas.

Ja garantijas prasība ir derīga un ECOVACS Europe GmbH veic remontu vai nomaiņu, tas neizraisa garantijas pagarināšanu vai jaunu sākumu. Tādēļ garantijas periods vienmēr beidzas pēc diviem gadiem, ko aprēķina no pirmās iegādes dienas, neatkarīgi no spēkā esošs garantijas pieprasījums. Viss nomainītais vecais aprīkojums un to daļas kļūst par ECOVACS Europe GmbH īpašumu. Citas garantijas līguma prasības nav iekļautas. Šo izslēgšanu nepiemēro dzīvības, ekstremitāšu vai veselības, tīšas nodomu un rupjas nolaidības gadījumā, atbildību par produktu un gadījumā, ja tiek pārkāptas būtiskas saistības, kas rada risku garantijas mērķa sasniegšanai. Tāpat šis izņēmums neietekmē arī likumā noteiktās garantijas tiesības.

Lai pieprasītu garantiju, jums ir

 • 1) nekavējoties ziņo ECOVACS atbalstam par visiem defektiem, tiklīdz tie parādās un
 • 2) uzrāda oriģinālu rēķinu vai kvīti no izplatītāja (norādot iegādes datumu, modeļa nosaukumu un tirgotāja vārdu).

3. Garantiju izslēgšana

Garantijā nav iekļauti šādi pasākumi:

 • regulāra detaļu apkope, pārbaude un remonts vai nomaiņa sakarā ar normālām nodiluma pazīmēm;
 • nepiemērota, skarba vai nepareiza aprīkojuma apstrāde, apstrāde, lietošana vai kopšana;
 • iespējamās kļūdas netiešās sekas (izmantošanas zudums, peļņas zaudējums utt.)
 • kritienu izraisīti bojājumi, kas radušies drošības sistēmas neizmantošanas rezultātā (sūkšanas paliktņi un drošības virve);
 • iekārtas tipa apraksta vai sērijas numura maiņa, noņemšana vai veikšana neidentificējama vai nesalasāma;
 • bojājumiem, kas radušies nelaimes gadījumos vai ārējās ietekmēs (zibens, ugunsgrēka, ūdens) vai citos nepārvaramas varas apstākļos;
 • baterijā īssavienojums, ja pircējs ir sabojājis hermētiķu uz baterijas korpusa vai šūnām;
 • bateriju izmanto iekārtās, kas nav paredzētas;
 • drošības instrukciju un/vai lietošanas instrukciju neievērošana;
 • iekārtas vai baterijas plānotais vai tīstējs bojājums;
 • produktu rezerves daļu vai citu maināmu detaļu (tostarp palīgmateriālu) izmantošana, ko ECOVACS Europe GmbH nepiedāvā vai neiesa pārsniegtas;
 • iekārtas remontu, pārveidošanu, modificēšanu vai pārveidošanu, ko veic personas, kuras nav pilnvarojusi to darīt ECOVACS Europe GmbH;
 • kompensācija par pašgatavotu, neatbilstošu transportēšanu (piemēram, ar nepiemērotu iepakojumu);
 • aprīkojuma izmantošana komerciāliem mērķiem vai saistībā ar tirdzniecību.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka defekts šo garantijas nosacījumu nozīmē neietver situāciju, kad ir jāveic izmaiņas vai izmaiņas iekārtās, kas nebija paredzētas oriģinālā aprīkojuma specifikācijās, lai iekārtu varētu izmantot (piemēram, izmaiņas citos saņemšanas vai savienojuma standartos).

Šī garantija neattiecas uz piederumiem un citiem patērējamiem priekšmetiem, piemēram, filtriem vai sukām.

Turklāt šī garantija neattiecas uz piederumiem un citiem palīgmateriāliem, piemēram, filtriem vai sukām.

Ja jums ir papildu jautājumi par mūsu produktiem vai detalizētu informāciju par garantiju, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu vai apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.

Sazinies ar mums:

 6-6090575 (vietējā likme),
 service-lv@ecovacs-europe.com

4. Piezīme

Lūdzu, nesūtiet bojātas ierīces uz Diseldorfā norādīto pasta adresi. Defekta gadījumā, lūdzu, sazinieties tikai ar mūsu servisa tālruni.