Gamintojo „ECOVACS Europe GmbH“ garantija

Tai gamintojo garantijos vertimas iš vokiečių kalbos.

1. Bendra informacija

„ECOVACS Europe GmbH“ garantuoja galutiniam vartotojui, kad prietaisas, naudojamas pagal paskirtį įprastom namų sąlygom, neturės jokių medžiagų ar gamybos defektų dvejus (2) metus nuo jo pardavimo vartotojui mažmeninės prekybos vietoje dienos. Baterijoms suteikiama dviejų (2) metų garantija. Garantija taikoma tik pradiniam pirkėjui ir nėra perleidžiama. Ši „ECOVACS Europe GmbH“ garantija neturi jokios įtakos vartotojo teisėms į įstatyme numatytą garantiją ir jai netaikomi jokie apribojimai.

Ši garantija galioja tik toje Europos šalyje, kurioje buvo pirktas prietaisas. Su sąlyga, kad ši šalis yra įtraukta į šalių sąrašą, esantį https://www.ecovacs.com/lt/change-location. Norėdami pateikti pretenziją dėl garantijos, turite vadovautis instrukcijomis, kurias rasite https://www.ecovacs.com/lt/support.

2. Garantijos apimtis

Jeigu išskirtiniu atveju per garantinį laikotarpį atsiranda koks nors defektas ir vartotojas pareiškia pretenziją dėl gamintojo garantijos „ECOVACS Europe GmbH“ savo nuožiūra įsipareigoja:

 • suremontuoti prietaisą,
 • pakeisti prietaisą kitu gaminiu, nauju ar pagamintu iš naujų arba naudotų, tačiau tinkamų naudoti detalių, kuris veiks neblogiau nei originalus gaminys, arba
 • pakeisti prietaisą kitu nauju patobulinto modelio gaminiu, kurio funkcionalumas yra lygiavertis arba geresnis, lyginant su originaliu gaminiu.

Jei pasinaudojama garantija ir „ECOVACS Europe GmbH“ suremontuoja ar pakeičia prietaisą, garantija nebus pratęsiama ar pradedama skaičiuoti iš naujo. Todėl, nepaisant garantinių atvejų, garantinis laikotarpis baigiasi praėjus 2 metams nuo pradinės prietaiso įsigijimo datos. Visi pakeisti seni prietaisai ir dalys tampa „ECOVACS Europe GmbH“ nuosavybe. Kitos pretenzijos, susijusios su garantine sutartimi, nebepriimamos. Išimtis netaikoma grėsmės gyvybei ir sveikatai tyčinio ar didelio aplaidumo atveju, atsakomybės už prekės kokybę ir esminių įsipareigojimų, keliančių pavojų garantijos tikslo pasiekimui, pažeidimo atveju. Ši išimtis taip pat neturi įtakos įstatymų numatytoms garantijos teisėms.

Norėdami pateikti pretenziją dėl garantijos, turite

 • 1. nedelsiant pranešti apie bet kokį atsiradusi gedimą „ECOVACS“ klientų aptarnavimo skyriui ir
 • 2. pateikti originalią sąskaitą faktūrą arba kvitą iš specializuotos parduotuvės (kur nurodyta pirkimo data, modelio pavadinimas ir pardavėjo pavadinimas).

3. Garantijos taikymo išimtys

Garantija netaikoma:

 • reguliariai priežiūrai, detalių patikrai ir remontui, arba keitimui dėl įprasto susidėvėjimo;
 • dėl netinkamo, šiurkštaus arba neteisingo prietaiso valdymo, jo naudojimo ar priežiūros;
 • dėl netiesioginių galimo gedimo pasekmių (negalėjimas naudoti prietaiso, pelno praradimas, kt.)
 • dėl žalos prietaisui nukritus dėl saugos sistemos nenaudojimo (siurbtukas ir apsauginis lynas);
 • pakeitus, ištrynus ar kitaip padarius neatpažįstamu ar neįskaitomu įrenginio tipo žymėjimą arba serijos numerį;
 • dėl žalos, atsiradusios dėl nelaimingų atsitikimų ar išorinio poveikio (žaibo, ugnies ar vandens), arba kitų nenugalimų jėgų;
 • dėl trumpo sujungimo baterijose, jeigu pirkėjas pažeidė baterijos korpuso plombą ar elementus;
 • jei baterijos buvo naudojamos kitame, tam nepritaikytame prietaise;
 • jei nebuvo laikomasi saugos instrukcijų ir (arba) gaminio instrukcijų;
 • sąmoningai ar tyčia sugadinus prietaisą ar bateriją;
 • jei buvo panaudotos atsarginės ar keičiamos dalys (įskaitant susinaudojančias), kurių netiekia arba nerekomenduoja „ECOVACS Europe GmbH“
 • bet kokio įrenginio remonto, pritaikymo, derinimo ar pakeitimo, kurį atliko „ECOVACS Europe GmbH“ neįgalioti asmenys, atvejais;
 • dėl išlaidų už paties kliento netinkamai atliktą transportavimą (pvz., netinkamai supakuota) kompensavimo;
 • prietaiso naudojimo komerciniais tikslais arba prekybai atvejais.

Norime pažymėti, kad defektais, pagal šios sutarties sąlygas, nėra laikomi keitimai ar pritaikymai, reikalingi norint naudoti prietaisą kitais, nei buvo numatyta jo originalioje specifikacijoje tikslais (pvz. pritaikymas kitokiam priėmimo ar ryšio standartui).

Be to, ši garantija netaikoma priedams ir kitoms naudojamoms medžiagoms, tokioms kaip filtrai ar šepečiai.

Jei turite daugiau klausimų apie mūsų gaminius ir norite gauti išsamią informaciją apie teikiamą garantiją, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi arba apsilankykite mūsų svetainėje.

Kontaktai:

Karštoji linija: 52140827 (nemokama),
Elektroninis paštas: service-lt@ecovacs-europe.com

4. Pastaba

Nesiųskite sugedusių prietaisų Diuseldorfo pašto adresu. Gedimo atveju kreipkitės tik į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.