Jamstvo proizvođača ECOVACS Europe GmbH

Ovo je prijevod jamstva proizvođača s njemačkoga jezika.

1. Općenito

Tvrtka ECOVACS Europe GmbH svojim krajnjim korisnicima jamči da su uređaji bez nedostataka u pogledu materijala i izrade pri normalnoj uporabi u kućanstvu i u trajanju od dvije (2) godine od datuma kada je maloprodajna trgovina prodala proizvod potrošaču. Baterije su pokrivene jamstvom dvije (2) godine. Ovo se jamstvo odnosi na izvornog kupca te stoga nije prenosivo. Ovo jamstvo tvrtke ECOVACS Europe GmbH ne utječe na zakonski zajamčena prava potrošača i njegovo je razdoblje valjanosti neograničeno.

Ovo je jamstvo važeće samo u europskoj zemlji u kojoj je uređaj kupljen. Samo ukoliko se država nalazi na popisu država na poveznici https://www.ecovacs.com/hr/change-location. Da biste zatražili pravo na jamstvo, slijedite upute na poveznici https://www.ecovacs.com/hr/support.

2. Opseg jamstva

Iznimno, ako se tijekom jamstvenog roka dogodi kvar te ukoliko kupac zatraži svoje pravo na jamstvo od proizvođača, tvrtka ECOVACS Europe GmbH obvezuje se da će:

 • popraviti uređaj,
 • nadomjestiti uređaj odnosno zamijeniti ga novim proizvodom ili onim proizvedenim s novim ili već korištenim, ali učinkovitim dijelovima, koji radi barem jednako dobro kao izvorni proizvod, ili
 • nadomjestiti uređaj i zamijeniti ga novim i poboljšanim modelom proizvoda koji ima barem jednaku ili poboljšanu radnu učinkovitost u odnosu na izvorni proizvod.

Ako se jamstvo iskoristi i tvrtka ECOVACS Europe GmbH obavi popravak ili zamjenu, to neće biti razlog produženja ili početka novog jamstvenog roka. Stoga, neovisno o slučajevima korištenja jamstva, jamstveni rok uvijek završava nakon razdoblja od 2 godine, računajući od datuma prve kupnje. Svi zamijenjeni stari uređaji i dijelovi postaju vlasništvo tvrtke ECOVACS Europe GmbH. Isključeni su ostali zahtjevi u vezi s jamstvenim ugovorom. Isključenje se ne primjenjuje u slučaju tjelesnih, zdravstvenih i po život opasnih ozljeda, u slučaju namjernog protupravnog postupanja i krajnje nepažnje, odgovornosti za proizvod te u slučaju neispunjenja bitnih obveza koje ugrožavaju ispunjenje predmeta jamstva. Također, ovo isključenje ne utječe na zakonski zajamčena prava.

Da biste zatražili jamstvo, trebate:

 • 1. korisničkoj službi tvrtke ECOVACS odmah prijaviti svaki utvrđeni nedostatak u radu i
 • 2. pokazati originalni račun ili račun iz specijalizirane trgovine (na kojem je naveden datum kupnje, oznaka modela i naziv trgovine).

3. Jamstvena izuzeća

Jamstvom ne pokriva sljedeće:

 • redovno održavanje, preglede, popravke ili zamjenu dijelova uslijed normalnog trošenja;
 • neprikladno ili nepravilno rukovanje, postupanje, korištenje ili održavanje uređaja;
 • neizravne posljedice mogućeg kvara (gubitak uporabe, gubitak koristi i slično);
 • oštećenja uzrokovana padom zbog nekorištenja sigurnosnog sustava (sigurnosna podloška i kabel);
 • izmjenu, brisanje ili nemogućnost prepoznavanja ili nečitljivost oznake tipa ili serijskog broja jedinice;
 • štete uzrokovane nezgodama, vanjskim utjecajima (udari munje, požari, voda) ili višom silom;
 • kratki spoj u bateriji ako je kupac oštetio brtvu kućišta baterije ili ćelije;
 • uporabu baterije u opremi koja nije ona za koju je baterija namijenjena;
 • nepoštivanje sigurnosnih uputa i/ili korisničkog priručnika;
 • svjesno ili namjerno oštećenje uređaja ili baterije;
 • korištenje rezervnih dijelova proizvoda ili drugih dijelova (uključujući potrošni materijal) koje ne nudi i ne preporučuje tvrtka ECOVACS Europe GmbH;
 • bilo kakav popravak, prilagodbu, izmjenu ili preinaku uređaja od strane osoba koje nije ovlastila tvrtka ECOVACS Europe GmbH;
 • nadoknadu troškova za neodgovarajući prijevoz od strane korisnika (npr. u neodgovarajućem pakiranju);
 • korištenje uređaja u komercijalne svrhe ili kao dio poslovanja.

Napominjemo da se jamstvenim nedostatkom neće smatrati promjena ili prilagodba uređaja kako bi se isti mogao koristi drugačije nego li je to predviđeno u njegovoj izvornoj specifikaciji (na primjer, prilagodba drugom standardu prijema ili priključivanja).

Osim toga, ovo jamstvo ne pokriva pribor i ostale potrošne materijale poput filtara ili četki.

Ako imate dodatnih pitanja o našim proizvodima i želite detaljnije informacije o jamstvu, obratite se našoj službi za korisnike ili posjetite našu mrežnu stranicu.

Kontakt:

Služba za korisnike: 0800-806241 (besplatan broj),
Elektronička pošta: service-hr@ecovacs-europe.com

4. Obavijest!

Neispravne jedinice ne šaljite na poštansku adresu u Düsseldorfu. U slučaju kvara, obratite se samo našoj službi za korisnike.