Takuu – ECOVACS Europe GmbH

1. Yleistä

ECOVACS Europe GmbH takaa kuluttajille seuraavien ehtojen nojalla ja kahden (2) vuoden ajan siitä, kun valtuutetut jälleenmyyjät ovat aloittaneet laitteiden markkinoinnin kuluttajille, että laitteissa ei esiinny materiaali- ja valmistusvirheitä, kun niitä käytetään kotitalouksissa aiotun käyttötarkoituksensa mukaisesti.

Tämä takuu koskee yksinomaan robottiemme kotitalouskäyttöä Euroopan unionissa – ei ammattikäyttöä yrityksissä. Akuilla on kahden (2) vuoden takuu.
Takuu myönnetään vain laitteen alkuperäiselle ostajalle, joten se ei ole siirrettävissä. Tämä ECOVACS Europe GmbH:n myöntämä takuu ei vaikuta kuluttajan lakisääteisiin takuuoikeuksiin, eikä sitä ole rajoitettu.

GOAT G1 -robottiruohonleikkureidemme laitteistolla on kolmen (3) vuoden takuu, ja niiden akkujen takuu on kaksi (2) vuotta. Lisätarvikkeilla on yhden (1) vuoden takuu.
Huomaathan, että kuluvilla osilla, kuten kuivaparistoilla, kameroiden puhdistusharjoilla ja terillä, ei ole maksutonta takuuta.
Huomaathan myös, että takuu ei ole voimassa, jos laitteelle on aiheutunut vesivahinko siksi, että se on huuhdeltu painepesurilla.

Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen, noudata tukisivullamme osoitteessa https://www.ecovacs.com/fi/support annettuja ohjeita.
Voit tarvittaessa vaihtaa maata maaluettelosivullamme osoitteessa https://www.ecovacs.com/fi/change-location.
Takuu ei ole voimassa Kreikassa, Valko-Venäjällä, Liechtensteinissa eikä Venäjällä.

2. Takuun soveltamisala

Jos laitteessa poikkeuksellisesti havaittaisiin takuuaikana jokin vika ja jos asiakas esittää vaatimuksensa valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ECOVACS Europe GmbH oman harkintansa mukaisesti

 • korjaa laitteen
 • vaihtaa laitteen toiseen tuotteeseen, joka on joko uusi tai uusista tai edelleen käyttökelpoisista osista valmistettu, ja jossa on vähintään samat toiminnot kuin alkuperäisessäkin laitteessa, tai
 • vaihtaa laitteen toiseen tuotteeseen, joka on uusi ja uudempi malli, ja jossa on vähintään samat toiminnot kuin alkuperäisessäkin laitteessa tai niiden päivitetyt versiot.

Jos takuuvaatimus on tehty ja ECOVACS Europe GmbH korjaa tai vaihtaa tuotteen, tämä ei laajenna olemassa olevaa takuuta eikä aloita uutta takuuta. Takuuaika päättyy mahdollisesti tehdyistä takuuvaatimuksista riippumatta aina kahden (2) vuoden kuluttua alkuperäisestä ostopäivästä. Kaikista uusiin vaihdetuista vanhoista laitteista ja osista tulee ECOVACS Europe GmbH:n omaisuutta. Muut takuusopimuksen nojalla tehdyt vaatimukset suljetaan takuun ulkopuolelle. Takuun soveltamisalan ulkopuolelle sulkeminen ei koske sellaisia henkilövahinkoja, tahallista ja törkeää huolimattomuutta, tuotevastuuta ja olennaisten velvoitteiden laiminlyöntiä, jotka vaarantavat takuun tarkoituksenmukaisuuden. Takuun soveltamisalan ulkopuolelle sulkeminen ei myöskään vaikuta lakisääteisiin takuuoikeuksiin.

Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen, toimi seuraavasti:

 • (1) Ilmoita mahdollisista vioista välittömästi niiden ilmettyä ECOVACSin puhelinpalveluun.
 • (2) Toimita meille alkuperäinen lasku tai ostokuitti jälleenmyyjältä (kuitista on käytävä ilmi ostopäivä, laitteen malli sekä jälleenmyyjän nimi).

3. Takuun ulkopuolelle jättäminen

Takuu ei kata seuraavia:

 • Säännöllinen huolto ja tarkastukset sekä käytössä kuluneiden osien korjaus ja vaihtaminen.
 • Laitteen vääränlainen, kovakourainen tai virheellinen käsittely, käyttö tai huolto.
 • Minkä tahansa virheen aiheuttamat epäsuorat seuraukset (käytön estyminen, ansionmenetykset yms.).
 • Putoamisesta aiheutuvat vahingot, kun turvajärjestelmää (imukuppi ja turvaköysi) ei ole käytetty.
 • Laitteen tyyppimerkintöjen tai sarjanumeron muuntelu, poistaminen tai muulla tavoin luku- tai käyttökelvottomaksi tekeminen.
 • Onnettomuuksien, ulkoisten vaikutusten (ukkonen, tulipalo, vesi) tai muiden ylivoimaisten esteiden aiheuttamat vauriot.
 • Akun oikosulku ostajan vaurioitettua sen suojakuorta tai kennoja.
 • Akkujen käyttö muissa kuin niille tarkoitetuissa laitteissa.
 • Turvallisuusohjeiden ja/tai laitteen käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen.
 • Laitteen tai akun tahallinen tai tietoinen vaurioittaminen.
 • Sellaisten varaosien tai korvaavien osien (lisätarvikkeet mukaan lukien) käyttö, jotka eivät ole ECOVACS Europe GmbH:n tarjoamia tai suosittelemia.
 • Muiden kuin ECOVACS Europe GmbH:n valtuuttamien henkilöiden tekemät korjaukset, muokkaukset tai mukautukset laitteeseen.
 • Käyttäjän itsensä tekemän vääränlaisen kuljetuksen (esim. vääränlainen pakkaaminen) aiheuttamien kustannusten korvaaminen.
 • Laitteen käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai kaupallisissa tilanteissa.

Haluamme korostaa, että näiden takuuehtojen mukaisesti ei ole kyse viasta, jos laitetta on muunnettava tai mukautettava, jotta sitä voitaisiin käyttää johonkin muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen (esimerkiksi johonkin muuhun liitäntään tai liitäntästandardiin).
Lisäksi lisävarusteet ja muut tarvikkeet, kuten suodattimet ja harjat, eivät kuulu tämän takuun piiriin.

Jos sinulla on jotakin kysyttävää tuotteistamme tai jos haluat tarkat takuutiedot, ota yhteyttä puhelinpalveluumme tai vieraile sivustollamme.

Yhteystiedot:

 0800-412831 (maksuton),
 service-fi@ecovacs-europe.com

4. Huomautus

Älä lähetä viallista laitetta postiosoitteeseemme. Jos laitteessa on vikaa, ota yhteyttä ainoastaan puhelinpalveluumme.