Garantii ECOVACS Europe GmbH

1. Üldine

Subject to the terms and conditions hereof, ECOVACS Europe GmbH tagab algsele ostjale, et teie ECOVAC'i tootel ei esine materjali- ja tootmisdefekte 24 kuu jooksul alates algsest ostukuupäevast, kui tegemist on ainult eluks kasutatava nõuetekohase käitamisega. Akudel on (2) aastane garantii. Garantii on seotud esmaostjaga ja seetõttu ei ole see ülekantav. ECOVACS Europe GmbH antud garantii ei mõjuta ega piira mingil viisil tarbija seadusjärgseid garantiiõigusi.

See garantii kehtib ainult Euroopa riigis, kust seadmed osteti. Palun järgige (https://www.ecovacs.com/ee/support/contact-us) juhiseid, et kinnitada oma nõue garantii.

2. Tagatiste kaitse

Kui garantiiperioodi jooksul peaks ilmnema viga, teeb ECOVACS Europe GmbH omal äranägemisel järgmist, kui klient esitab nõude tootja garantii raames:

 • seadmete remont,
 • asendada seade või asendada see mõne muu tootega, mis on uus või valmistatud uutest või endiselt kasutatavatest, juba kasutatud osadest ja vastab vähemalt funktsionaalsuse poolest algsele tootele, või
 • sendada seade või asendada see teise uue tootega ja täiendatud mudeliga, millel on võrreldes originaaltootega vähemalt sarnased või täiendatud funktsioonid.

Kui garantiinõue on kehtiv ja ECOVACS Europe GmbH teostab parandamise või asendamise, ei too see kaasa garantii pikendamist ega uut algust. Garantiiperiood lõpeb seega alati kahe aasta pärast, mis arvutatakse alates esimese ostu kuupäevast, olenemata kehtivatest garantiinõuetest. Kõik asendatud vanad seadmed ja osad saavad ECOVACS Europe GmbH omandiks. Garantiilepingust on välja jäetud täiendavad nõuded. See välistamine ei kehti elu-, jäseme- või tervisekahjustuse, tahtliku tahtluse ja raske hooletuse, tootevastutuse ning garantii eesmärgi saavutamiseohtu ohustavate materiaalsete kohustuste rikkumise korral. Samuti ei mõjuta see väljajätmine seadusjärgseid garantiiõigusi.

Garantii taotlemiseks peate

 • 1) teatama kõigist puudustest, mis ilmnevad koheselt ECOVACSi toele niipea, kui need ilmnevad ja
 • 2) esitama edasimüüjalt originaalarve või kviitungi (näidates ära ostukuupäeva, mudeli nime ja edasimüüja nime).

3. Tagatise väljajätmine

Garantii st välja arvatud:

 • osade korrapärane hooldus, kontrollimine ja remont või asendamine tavaliste kulumistunnuste tõttu;
 • seadme sobimatu, karm või ebaõige käitlemine, töötlemine, kasutamine või hooldamine;
 • võimaliku vea kaudsed tagajärjed (kasutuskaotus, saamata jäänud tulu jne)
 • kahju, mis on tingitud kukkumisest, mis on tingitud ohutussüsteemi mittekasutamisest (imemispadjad ja köis);
 • seadme tüübikirjelduse või seerianumbri muutmine, eemaldamine või muul viisil muutmine tuvastamatuks või loetamatuks;
 • õnnetustest või välistest mõjudest (välk, tuli, vesi) või muudest vääramatujõu juhtudest tulenevad kahjud;
 • aku lühis, kui ostja on akukorpusel või -rakkudel hermeetikut kahjustanud;
 • akut kasutatakse seadmetes, mis ei ole ette nähtud;
 • ohutusjuhiste ja/või tootejuhendite eiramine;
 • seadme või aku kavandatud või tahtlik kahjustumine;
 • ECOVACS Europe GmbH poolt pakutavate või soovitatud toodete varuosade või muude vahetatavate osade (sh tarbekaupade) kasutamine;
 • seadme remonti, muutmist, muutmist või ümberehitamist isikute poolt, kellel ECOVACS Europe GmbH ei ole selleks luba andnud;
 • isetehtud ebaõige transpordi hüvitamine (nt sobimatu pakendiga);
 • seadmete kasutamine kaubanduslikel eesmärkidel või kaubanduse kontekstis.

Pange tähele, et defekt nende garantiitingimuste tähenduses ei hõlma olukorda, kus tuleb muuta või muuta seadmeid, mida ei ole originaalseadmete spetsifikatsioonides ette nähtud, et võimaldada seadme kasutamist (nt muude vastuvõtu- või ühendusstandardite muutmine).

See garantii ei kehti tarvikute ja muude tarbekaupade, näiteks filtrite või harjade suhtes.

Lisaks sellele ei kuulu selle garantii alla tarvikud ja muud tarvikud, nagu filtrid või pintslid.

Kui teil on lisaküsimusi meie toodete või üksikasjaliku garantii teabe saamiseks, võtke ühendust meie toega või külastage meie veebisaiti.

Võtke meiega ühendust:

 800-0112008 (tasuta),
 service-ee@ecovacs-europe.com

4. Märkus

Palun ärge saatke ühtegi defektset seadet Düsseldorfi postiaadressile. Puuduse korral võtke ühendust meie infotelefoniga.