ฉันจะสามารถกำจัดเส้นขนออกจากแปรงข้าง/แปรงหลักของ DEEBOT ได้อย่างไร

อัปเดตเมื่อ 2024/03/13
คุณสามารถทำความสะอาดด้วยมีดหรือซื้อเครื่องมือทำความสะอาดพิเศษจากร้านค้าออนไลน์ของ Ecovacs
1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อปิดการทำงานของหุ่นยนต์ จากนั้นพลิกด้านล่างของหุ่นยนต์ขึ้น
2. ใช้ไขควงถอดแปรงข้างออก และใช้ส่วนที่เป็นใบมีดของมีดหรือเครื่องมือทำความสะอาดเพื่อขจัดขนและเส้นผม
3. เปิดฝาปิดแปรงหลักด้วยมือทั้งสองข้าง นำแปรงหลักออกและใช้ส่วนที่เป็นใบมีดของมีดหรือเครื่องมือทำความสะอาดเพื่อขจัดขนหรือเส้นผมที่พันอยู่รอบๆ แปรงหลัก
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่