เหตุใด DEEBOT จึงไม่สามารถจดจำพรมได้อย่างสมบูรณ์หรือบางครั้งอาจจดจำพรมว่าเป็นพื้นได้

อัปเดตเมื่อ 2024/03/13
ในปัจจุบัน วัสดุพิเศษและข้อกำหนดเฉพาะของพรมอาจรบกวนการรับรู้ของหุ่นยนต์ เช่น:
1. พรมที่มีความแข็งมาก (คล้ายกับความแข็งของพื้นไม้)
2. พรมที่มีความยาวขนน้อยกว่า 2 มม
3. พีวีซีหรือวัสดุพิเศษอื่น ๆ
คุณสามารถกำหนดกำแพงเสมือนในแอปสำหรับพื้นที่ที่ไม่ต้องการทำความสะอาด
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่