ทำไมหุ่นยนต์จึงไม่สามารถข้ามธรณีประตูความสูง 20 มม. ได้

อัปเดตเมื่อ 2024/03/13
1. ในสถานการณ์จริง ปัจจัยต่างๆ เช่น รูปทรง ความกว้างของธรณีประตู และมุมของหุ่นยนต์ขณะเคลื่อนที่ข้ามอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ข้ามสิ่งกีดขวางของหุ่นยนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คุณสามารถซื้อแผ่นเสริมช่วยข้ามสิ่งกีดขวาง (Climbing Plate) จากร้านค้าออนไลน์ของ Ecovacs (ข้อมูล 20 มม. ได้มาจากห้องปฏิบัติการของ Ecovacs)
2. ล้อขับเคลื่อนอาจเปรอะเปื้อนไปด้วยขนสัตว์และเส้นผมของมนุษย์ระหว่างการทำงาน ขอแนะนำให้ทำความสะอาดล้อเป็นประจำ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการข้ามสิ่งกีดขวางของหุ่นยนต์
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่