มีปัญหากับแผนที่ในแอปพลิเคชัน (เอียงหรือซ้อนกัน)

อัปเดตเมื่อ 2024/03/13
หากคุณหยุดการสร้างแผนที่ชั่วคราวระหว่างกระบวนการ เคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ หรือมีเศษขยะอยู่รอบๆ เป็นจำนวนมาก แผนที่ที่สร้างขึ้นอาจบิดเบี้ยวและซ้อนทับกัน โปรดลองทำดังนี้:
1. ลบแผนที่ในแอปและสร้างใหม่
2. ขจัดเศษขยะก่อนที่จะสร้างแผนที่
3. เริ่มสร้างแผนที่จาก AES/แท่นชาร์จ และอย่าเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ระหว่างกระบวนการ
4. คุณยังสามารถลองสร้างแผนที่ใหม่หลังจากเปลี่ยนตำแหน่งของ AES/แท่นชาร์จได้อีกด้วย
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่