ควรจัดการกับคำเตือนของหุ่นยนต์ "The Anti-drop Sensor is covered with dust” (มีฝุ่นจับอยู่บนเซ็นเซอร์ป้องกันการร่วงหล่น) หรือ "Deebot is off the floor” (DEEBOT ไม่ติดพื้น) อย่างไร

อัปเดตเมื่อ 2024/03/13
1. พลิกเครื่องขึ้นและใช้กระดาษทิชชู่แห้ง/ผ้าแห้งเช็ดเซ็นเซอร์ป้องกันการร่วงหล่น
2. เปิดเครื่องและสังเกตการทำงานหลังจากวางลงบนพื้นอีกครั้ง
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่