ข้อกำหนดของเครือข่ายสำหรับ DEEBOT เพื่อเชื่อมต่อไปยังแอป ECOVACS Home

อัปเดตเมื่อ 2024/03/13
1) ปิดบริการข้อมูลมือถือ 4G หรือ 5G ชั่วคราวบนสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านของคุณแล้ว
2) หากเราเตอร์ Wi-Fi ในบ้านของคุณสนับสนุนทั้งสองคลื่นความถี่ (2.4GHz และ 5GHz) และ “แบนด์สเตียร์ริ่ง” (Band steering) หรือ " สองย่านความถี่ในที่เดียว " (dual band in one) โปรดเปิดใช้งานเราเตอร์เพื่อให้ทั้งสองเครือข่าย (2.4GHz+5GHz) รวมอยู่ในชื่อเครือข่ายเดียว หากเราเตอร์ Wi-Fi ในบ้านของคุณเป็นเราเตอร์แบบสองคลื่นความถี่ ให้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้เพิกเฉยต่อสัญญาณฮอตสปอต Wi-Fi ช่วง 5G ชั่วคราว
3) ในระหว่างและหลังจากการกำหนดค่าเครือข่ายการตั้งค่าเราเตอร์จะไม่สามารถซ่อนสัญญาณ Wi-Fi ได้
4) การกำหนดค่าเครือข่ายสำหรับหุ่นยนต์ไม่สนับสนุน VPN หรือพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ในขณะนี้ ทั้งยังไม่สนับสนุนเครือข่ายที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและการรับรองเว็บเพจด้วย
5) หากเราเตอร์ถูกตั้งค่าเป็นการกรอง MAC แอดเดรส โปรดปิดใช้งานการตั้งค่านี้ก่อน หลังจากกำหนดค่าเครือข่ายสำเร็จแล้วให้ตรวจสอบที่อยู่ MAC ของหุ่นยนต์ใต้ “ศูนย์ข้อมูล DEEBOT —ข้อมูลเครือข่าย” ในแอปและตั้งค่าการกรองหลังจากเพิ่มด้วยตนเอง
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่