เกี่ยวกับฟังก์ชันของปุ่มเปิด/ปิดของหุ่นยนต์

อัปเดตเมื่อ 2024/03/13
1. กดสั้นๆ: เริ่มการทำความสะอาดหรือหยุดการทำความสะอาดชั่วคราว/หยุดทำความสะอาด
2. กดค้างไว้: ตั้งแต่ 3 วินาทีขึ้นไป หุ่นยนต์จะเปิด/ปิดการทำงาน
3. โหมดพลังงานต่ำ: เมื่อหุ่นยนต์อยู่ที่ AES/แท่นชาร์จ กดค้างไว้ตั้งแต่ 20 วินาทีขึ้นไปเพื่อทริกเกอร์โหมดพลังงานต่ำ หุ่นยนต์จะเข้าสู่โหมดพลังงานต่ำหลังจากพักการทำงานเมื่อชาร์จไฟเต็มแล้ว ไฟระบุสถานะจะดับลง ตัดการเชื่อมต่อ WiFi และไม่สามารถควบคุมแอปได้ โดยสามารถเรียกให้กลับมาทำงานได้ด้วยการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่ตัวหุ่นยนต์
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่