เกี่ยวกับฟังก์ชันของปุ่มชาร์จของหุ่นยนต์

อัปเดตเมื่อ 2024/03/13
1. กดสั้นๆ: ชาร์จและหยุดการชาร์จชั่วคราว
2. กดค้างไว้: เมื่อหุ่นยนต์อยู่บน AES/แท่นชาร์จ กดค้างไว้ตั้งแต่ 15 ถึง 25 วินาทีเพื่อคืนค่าหุ่นยนต์เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
3. กดค้างไว้: กดค้างไว้ตั้งแต่ 25 วินาทีขึ้นไปขณะที่หุ่นยนต์อยู่บน AES/แท่นชาร์จเพื่อบังคับให้หุ่นยนต์ปิดการทำงาน
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่