เกี่ยวกับฟังก์ชันของปุ่มทำความสะอาดเป็นตำแหน่งของหุ่นยนต์

อัปเดตเมื่อ 2024/03/13
1. กดสั้นๆ: ทริกเกอร์การทำความสะอาดเป็นตำแหน่ง ใช้ตัวเครื่องหลักเป็นศูนย์กลางและทำความสะอาดพื้นที่สี่เหลี่ยม 1.5 ม. × 1.5 ม. รอบๆ ตัวเครื่อง
2. กดค้างไว้: 3 วินาทีขึ้นไปเพื่อทริกเกอร์การล็อคป้องกันเด็ก
3. กดค้างไว้: ตั้งแต่ 25 วินาทีขึ้นไปขณะที่หุ่นยนต์อยู่บน AES/แท่นชาร์จเพื่อบังคับให้หุ่นยนต์ปิดการทำงาน
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่