เกี่ยวกับฟังก์ชันของปุ่มผสมของหุ่นยนต์ (ปุ่มชาร์จและปุ่มทำความสะอาดเฉพาะพื้นที่)

อัปเดตเมื่อ 2024/03/13
กดทั้งสองปุ่มพร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ต WiFi วิธีนี้จะช่วยให้หุ่นยนต์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้ง
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่