แนวทางการถอดแผ่นยึดแผ่นเช็ดถูและการทำความสะอาดแผ่นเช็ดถูอย่างเหมาะสม

อัปเดตเมื่อ 2024/03/13
การถอดประกอบและการทำความสะอาดแผ่นยึดแผ่นเช็ดถู
1. ถอดโมดูล 2 in 1 ออก
2. ยกแผ่นยึดแผ่นเช็ดถูขึ้นเล็กน้อย ถอดแผ่นเช็ดถูออก และดึงแผ่นเช็ดถูแบบล้างได้ออกจากแผ่นยึดแผ่นเช็ดถู
3. ทำความสะอาดแผ่นเช็ดถูแบบล้างได้ ตากให้แห้งแล้วจึงนำมาใช้งาน ไม่แนะนำให้ทำความสะอาดบ่อยๆ

ติดตั้งแผ่นเช็ดถูและแผ่นยึดแผ่นเช็ดถู
1. ติดแผ่นเช็ดถูให้เรียบเสมอลงบนแผ่นยึดแผ่นเช็ดถู (ด้วยด้านเวลโคร)
2. จัดแนวแผ่นยึดแผ่นเช็ดถูให้ตรงกับพอร์ตติดตั้งของโมดูล 2 in 1 และออกแรงกดเล็กน้อยจนกว่าจะมั่นใจว่าได้ยินเสียงคลิก
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่